Wsparcie psychologiczne nastolatków

Celem jest udzielenie pomocy osobom doświadczającym trudnych lub stresujących sytuacji życiowych. Udzielamy wsparcia nastolatkom, którzy nie cierpią na zaburzenia psychiczne, ale potrzebują obecności życzliwego dorosłego, gotowego do wysłuchania młodego człowieka z poszanowaniem prawa do prywatności i posiadania własnych tajemnic. Oferujemy wsparcie dla osób LGBTQIA+. Pomagamy we wzmacnianiu mocnych stron i rozwijaniu potencjału, a także wsparciu w poszukiwaniu życiowej drogi ku dorosłości.