Psychometria dzieci i nastolatków

Psychometria zajmuje się wykorzystywaniem testów psychologicznych do pomiaru inteligencji, cech osobowości i temperamentu oraz objawów występowania zaburzeń psychicznych. 

Oferta obejmuje testy standaryzowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w wersji standardowej oraz online (wybrane).  

Opis wyników testu wraz z omówieniem stanowi składową opinii psychologicznej wydawanej na życzenie rodziców dziecka lub nastolatka.

Stosowane testy: 

IDS-P – Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym. 

Pozwala na wielowymiarową ocenę funkcjonowania dzieci w wieku 3-5 lat. Badanie składa się z wielu testów i dotyczy różnych sfer rozwoju dziecka, takich jak: zdolności poznawcze, umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja.

CFT 1-R – Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella2.

Badanie przeznaczone do pomiaru inteligencji ogólnej, rozumianej jako inteligencja płynna. Składa się z sześciu podtestów, zgrupowanych w dwie części. Pierwsza z nich zawiera zadania mierzące zdolności percepcyjne, uwagę i koordynację wzrokowo-ruchową. Część druga pozwala zmierzyć zdolności rozumowania-  wykrywania reguł określających relacje między elementami i uzupełniania struktur.

TMS-K – Test Matryc Ravena w wersji Standard – forma klasyczna.

Test służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej dzieci od 6 roku życia, młodzieży i dorosłych. 

ASRS – Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu.

ASRS obejmuje szeroki zakres zachowań powiązanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. 

ADI-R Wywiad do Diagnozy Autyzmu – wersja zrewidowana.

Celem badania jest zdobycie informacji niezbędnych do postawienia diagnozy dotyczącej spektrum autyzmu.

CONNERS 3- Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD.

Służy do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących, takich jak zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze. Diagnoza obejmuje różne obszary funkcjonowania dziecka, umożliwiając analizę profilową i dostrzeżenie indywidualnej specyfiki problemów dziecka.

CDI 2 – Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży.

Zestaw kwestionariuszy zawiera komplet narzędzi diagnostycznych, które zapewniają wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. CDI 2 może pomóc w identyfikacji dzieci i adolescentów cierpiących z powodu objawów depresyjnych. W połączeniu z innymi istotnymi źródłami informacji narzędzia te mogą pomóc we wczesnej identyfikacji młodzieży podatnej na depresję, a także mogą służyć do monitorowania efektów leczenia.

STAIC – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci.

Narzędzie przeznaczone do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości.

SPR – Skala Postaw Rodzicielskich.

Kwestionariusz jest przeznaczony do badania postaw rodzicielskich.