Psychoterapia

Oferuję wsparcie w podejściu eklektycznym, koncentrując się na dopasowaniu najlepszej metody terapeutycznej do indywidualnych potrzeb Klienta. Każdorazowo przed rozpoczęciem terapii dokonuję analizy funkcjonowania w ramach triady biologiczno-psychologiczno-społecznej, co ułatwia zrozumienie środowiska w jakim funkcjonuje Klient.

Przykładowe zakresy mojej działalności.

Psychoterapia zaburzeń lękowo-depresyjnych – depresja, myślenie suicydalne, zespoły lęku napadowego i uogólnionego.

Terapia zaburzeń osobowości: paranoicznych, schizoidalnych, schizotypowych, histrionicznych, narcystycznych, socjopatycznych oraz borderline.

Leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych.

Wsparcie osób doświadczających poczucia winy.

Psychoterapia osób z zaburzeniami seksualnymi.

Pomoc ofiarom przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej.

Terapię potraumatyczną – zespół stresu pourazowego.

Psychoterapię osób z zaburzeniami odżywiania.

Praca z uzależnieniami od środków psychoaktywnych.

Terapia nowych uzależnień – internet, praca, wirtualny seks, natręctwo kupowania itp..

Wsparcie osób LGBTQ.

Leczenie zaburzeń somatoformicznych i dysocjacyjnych typu – hipochondria, somatyzacja, zaburzenia bólowe, zaburzenia konwersyjne itp.