Diagnoza psychologiczna dziecka i nastolatka

Diagnoza psychologiczna jest próbą opisania aktualnego poziomu funkcjonowania dziecka lub nastolatka, a także wskazania jego mocnych stron i obszarów wymagających wsparcia. 

Do diagnozy wykorzystuje się testy psychologiczne (zakładka psychometria), pytania diagnostyczne, karty pracy, gry, ćwiczenia, zadania sprawnościowe i inne próby, które psycholog dobiera indywidualnie do celu diagnozy. W razie konieczności psycholog proponuje rodzicom przeprowadzenie dodatkowych konsultacji z innymi specjalistami (terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, psychiatra, neurolog) w celu opracowania planu terapii dziecka w przypadku zdiagnozowania trudności rozwojowych lub zaburzeń psychicznych.