Działalność Pro Publico Bono

Naszą pasję działalności dla dobra społecznego wyrażamy w działaniach Stowarzyszenia Dystans.

Stowarzyszenie Dystans powstało w wyniku rosnących potrzeb społecznych oraz potrzeby serca założycieli tworząc miejsce służące pomocą seniorom, osobom narażonym na trudności, wykluczenia oraz poszukującym nowych możliwości rozwoju.   

Naszą misją jest nie tylko niesienie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej czy zawodowej ale także aktywizacja działań poznawczych, społecznych oraz rozwój zainteresowań osobistych. Pragniemy dzielić się doświadczeniem i wiedzą oferując m.in.: wykłady, spotkania z psychologiem, historykiem, biotechnologiem, farmaceutą, weterynarzem, plastykiem czy architektem wnętrz – zachęcając do udziału np. w zajęciach terapeutycznych, językowych lub plastycznych. Organizujemy – również dzięki wsparciu sponsorów – wernisaże, koncerty i spotkania autorskie promując nowe talenty.

Jesteśmy otwarci na kreatywne pomysły i współpracę w zakresie rozwoju świadomości prozdrowotnej, zawodowej, historycznej, kulturalnej oraz pozostałych celów statutowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie DYSTANS kieruje się zasadą poszanowania prawa, godności i wolności człowieka oraz ideą równego traktowania pozostając niezależnym politycznie i wyznaniowo.

Projekt INKA

1928 – 2010 

Pamięci Marii “INKI” Giemzy 

Projekt poświęcony pamięci Inki Giemzy – Mamy i Babci założycieli Stowarzyszenia, do którego zapraszamy chętnych twórców oraz sponsorów związanych z pełnym INKA lub tylko z „jedną z liter ”. 

Wspólnie prowadzone działania w zakresie INKA mogą przynieść spektakularne efekty inicjatyw bezpośrednio przekładających się na podniesienie innowacyjności, nauki, kultury i aktywności społecznej przywracając wiarę w człowieka, jego siłę i umiejętności.

Głównym celem jest zwiększenie szans na integrację społeczną, czynne zaistnienie na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizację osób starszych i samotnych. Pragniemy pomóc w podnoszeniu kompetencji osobistych i społecznych; wiedzy i umiejętności związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy; wiedzy w zakresie historii i kultury regionu. 

Innowacja

Nauka

Kultura

Aktywność