Konsultacje psychologiczne dla rodziców

Konsultacje rodzicielskie z psychologiem pozwalają na omówienie ze specjalistą pojawiających się pytań, związanych z funkcjonowaniem dziecka lub nastolatka. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu psycholog dobierze odpowiednie formy pracy, których celem będzie wsparcie rodziców w rozwiązaniu występujących trudności lub omówieniu wraz z nimi zaleceń do pracy z dzieckiem lub nastolatkiem. Konsultacje są także przeznaczone dla tych osób, które chcą upewnić się, czy obserwowane zachowania dziecka są adekwatne do jego wieku rozwojowego i możliwości psychofizycznych.