Zespół terapeutyczny dzieci i młodzieży

Michał Marcyniuk – ZnanyLekarz.pl

Michał Marcyniuk– psycholog dziecięcy, koordynator projektu „Pancernik Pankracy i Kapitan Emoteusz”

Zanim przedstawię Państwu swoje kwalifikacje, chciałbym opisać zasady, którymi kieruje się w swojej pracy zawodowej. Po pierwsze: lubię słuchać ludzi. Jestem przekonany, że każdy człowiek jest nieskończonym zbiorem niesamowitych historii, z których każda warta jest wysłuchania. Po drugie: cenię sobie dobry kontakt zarówno z rodzicami, jak i ich pociechami. Szanuję prawo do prywatności i dbam o zachowanie tajemnicy zawodowej, zgodnie z kodeksem etycznym zawodu psychologa. Po trzecie: stoję na stanowisku, że każdemu człowiekowi należy się niezbywalne prawo do szacunku i godności. Dziecko akceptuję takim, jakim jest, dlatego że jest. Wierzę, że dzięki temu może się ono czuć przy mnie swobodnie i bezpiecznie. Nie oceniam, nie szufladkuję, staram się zrozumieć. Uważam, że każde zachowanie młodego człowieka informuje mnie o jego potrzebach, które zostały (lub nie) zaspokojone. Jestem przychylnie nastawiony do każdej osoby, bez względu na jej pochodzenie, wyznanie i orientację seksualną. Po czwarte: unikam patosu i sztywnej atmosfery. Jestem empatycznym, życzliwym oraz przychylnie nastawionym do dziecka i nastolatka dorosłym, który stawia przed nim możliwe do osiągnięcia wymagania. Po piąte: korzystam z różnych narzędzi terapeutycznych: min. technik poznawczo-behawioralnych i systemowych, treningu uważności, sensomotoryki, sensoplastyki, technik relaksacyjnych, gier i ćwiczeń oraz arteterapii. W swojej pracy łączę dostępne na rynku programy terapeutyczne z wypracowanymi przez siebie metodami pracy, które dostosowuje do indywidualnych potrzeb dzieci i nastolatków. O mnie zawodowo: jestem psychologiem, terapeutą dzieci i młodzieży, trenerem kompetencji społecznych, certyfikowanym instruktorem uważności w edukacji, a także słuchaczem na studiach podyplomowych z seksuologii. Na co dzień pracuję jako psycholog w jednym z wrocławskich przedszkoli, w którym współorganizuję pomoc psychologiczno-pedagogiczną i kształcenie specjalne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz jako psycholog-terapeuta w Dolnośląskim Oddziale Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku, w którym prowadzę terapie indywidualne i grupowe. Ukończyłem wrocławski Wydział Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego na kierunku psychologia w specjalności: psychologia kliniczna oraz studium zawodowe z terapii dzieci i młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Swoje kwalifikacje podnosiłem przez udział w wielu szkoleniach i konferencjach, min. z zakresu wsparcia dzieci w pracy nad złością, agresją, nadmiernym napięciem, lękiem, stresem. W obszarze moich zainteresowań terapeutycznych znajduje się także praca z osobami ze spektrum autyzmu. Obecnie uczestniczę w procesie certyfikacji na terapeutę behawioralnego. Specjalizacje:

– diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży,

– opiniowanie psychologiczne,

– psychometria (testy psychologiczne),

– terapia dzieci od 3 do 10 roku życia,

– terapia nastolatków od 11 do 14 roku życia,

– wsparcie psychologiczne dzieci i rodziców,

– wsparcie psychologiczne nastolatków od 11 do 17 roku życia,

– poradnictwo psychologiczne,

– terapie grupowe dla dzieci i nastolatków (TUS, lęk, nieśmiałość, mutyzm wybiórczy),

– wsparcie nastolatków LGBTQIA+.

Jestem miłośnikiem psów i dumnym opiekunem labradora Fado, fanem muzyki filmowej i twórczości Phila Collinsa oraz Ralpha Kaminskiego. Gram na różnych instrumentach strunowych. Od 2009 roku pełnię służbę w Związku Harcerstwa Polskiego i jestem czynnym instruktorem oraz trenerem tej organizacji. Posiadam uprawnienia kierowników oraz wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

Paulina Brocka, pedagog specjalny

Jestem absolwentką Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze na kierunku pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, gdzie ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki specjalnej, specjalność: resocjalizacja. Decyzję o tym, aby pójść tą ścieżką zawodową podjęłam z pełnym przekonaniem odbywając półroczne praktyki studenckie w domu samotnej matki z dzieckiem. To w tym miejscu pierwszy raz zetknęłam się z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i poczułam całym sercem, że moją pasją jest praca z nimi, a największą satysfakcję sprawi mi ich rozwój i uśmiech. Mam ponad 7-letnie doświadczenie w pracy zawodowej. Praca z dziećmi jest moim zamiłowaniem i ogromną pasją. Obecnie pracuje jako pedagog specjalny w przedszkolu publicznym, gdzie prowadzę zajęcia z terapii pedagogicznej i Treningu Umiejętności Społecznych oraz współorganizuję pomoc psychologiczno-pedagogiczną i kształcenie specjalne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. W pracy z wychowankami dostrzegam ich indywidualność, gdyż jestem przekonana, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne. Uważam, że praca z dziećmi wymagającymi wsparcia uczy cierpliwości, pokory i dostrzegania małych sukcesów. Równie ważne są dla mnie relacje terapeuta-dziecko, jak i terapeuta -rodzic. W kontaktach z opiekunami staram się kierować wiedzą, umiejętnościami i podejściem opartym na wzajemnym szacunku i zaufaniu. W terapii pedagogicznej wykorzystuje różnorodne metody, między innymi: metodę dobrego startu, terapię ręki, metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metodę porannego kręgu, terapię zabawą, elementy z zakresu integracji sensorycznej, metodę aktywności M.Ch Knillów i wiele innych. Techniki pracy dostosowuję indywidualnie do każdego dziecka,  mając na uwadze jego możliwości i perspektywy rozwoju. Stale rozwijam swój warsztat pracy. Ukończyłam szkolenia z zakresu: Treningu Umiejętności Społecznych, pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, terapii przez zabawę i porozumienia bez przemocy. Posiadam uprawnienia wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży. Prywatnie jestem mamą energicznego czterolatka, dzięki któremu nie mam czasu na nudę. Z natury jestem osobą spokojną i troskliwą. Uwielbiam spędzać czas na łonie natury- to daje mi energię i siłę do dalszego działania. W wolnych chwilach gram na skrzypcach, wędruje po górach, czytam i spędzam czas z rodziną. 

Kamila Dujin

Nauczyciel montessori, nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny. Jestem absolwentką studiów podyplomowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych z zakresu Edukacji Montessori w przedszkolu i szkole w Wyższej szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiadam ponad siedmioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Na co dzień pracuję jako nauczyciel wychowawca w jednym z wrocławskich przedszkoli. Pasjonuję się edukacją alternatywną, w szczególności leśną, choreoterapią i arteterapią. Jestem mamą, to córka pokazała mi jak wspaniała i znacząca jest praca z dziećmi. Niezwykle ważne jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa wychowanków, budowanie relacji, a także ich baczna obserwacja, która jest dla mnie podstawą do pracy dydaktyczno-wychowawczej. Istotny dla mnie jest także ciągły rozwój, uczestniczyłam w licznych szkoleniach, z zakresu  choreoterapii, neurodydaktyki, NVC czy też treningu skutecznego nauczyciela wg Gordona.