Indywidualna analiza zarządu

Oferta obejmuje konsultacje psychologiczne na trzech poziomach:
Poziom IpastedGraphic.png
Obejmuje wskazówki dotyczące indywidualnego doskonalenia umiejętności zawodowych Klienta, definiowania pól wymagających poprawy. Analiza opiera się na obserwacji Klienta podczas analizy, określeniu kompetencji oraz wywiadzie indywidualnym.

Poziom II
Obejmuje analizę przyczyn trudności występujących w pracy (w obszarach relacji biznesowych oraz umiejętności osobistych) i określenie dalszych kierunków pracy, metod przezwyciężania pojawiających się trudności, opierający się oprócz szczegółowego wywiadu z Klientem, działaniach zadaniowych a także na wynikach wybranych testów psychologicznych (badanie osobowości, kompetencji społecznych, poczucia kontroli, strategii radzenia sobie ze stresem, itp.).

Poziom III
Obejmuje indywidualne, kompleksowe konsultacje dotyczące dalszego rozwoju swojego potencjału wraz z analizą sytuacji obecnej, opierające się na baterii testów z zakresu badania wartości, postaw, preferencji, kompetencji zawodowych i umiejętności osobistych.