Terapia psychologiczna dziecka i nastolatka

Terapia psychologiczna dotyczy dzieci od 3 do 10 lat oraz nastolatków od 11 do 14 lat, u których zdiagnozowano zaburzenia psychiczne lub trudności w funkcjonowaniu i polega na pracy z lękiem, fobiami, mutyzmem wybiórczym, depresją dziecięcą, ADHD, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi i zaburzeniami zachowania. Zajęcia terapeutyczne wspierają rozwój dzieci i nastolatków ze spektrum autyzmu, które komunikują się werbalnie. Wykorzystywane są narzędzia terapeutyczne to między innymi techniki poznawczo-behawioralne i systemowe, trening uważności, sensomotoryka, sensoplastyka, techniki relaksacyjne, gry i ćwiczenia oraz arteterapia. Programy terapeutyczne są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci i nastolatków.