Etyka i kultura pracy

Jest jednym z filarów każdego przedsiębiorstwa. Właściwie ukształtowana, przestrzegana i przekazywana jest kluczem do wizerunkowego i motywacyjnego sukcesu przedsiębiorstwa.

W ramach usługi oferuję konsultacje indywidualne oraz zespołowe . Konsultacje w pierwszej kolejności odbywają się z kadrą zarządzającej a następnie z jej zespołem pracowników.

Zakresu usługi obejmuje weryfikację obostrzeń wynikających z odgórnych wymogów kodeksów etyki zawodowej oraz przepisów prawa. Przedmiotem mojej pracy są między innymi przepisy zasad etyki, ustawa antymobbingowa, Savoir-Vivre, komunikacja zewnętrzna oraz wewnętrzna firmy.

Oferuję wsparcie dla Klientów z grup zawodów zaufania publicznego, zawodów regulowanych jak również dla wszystkich pozostałych przedsiębiorców.