Audyt psychologiczny przedsiębiorstwa

Jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych działań HR, które charakteryzują się ograniczonymi narzędziami oraz znacznie mniejszą obiektywnością. Ze zniekształceniami w obiektywnej ocenie sytuacji przedsiębiorstwa mamy zazwyczaj do czynienia gdy HR prowadzony jest wewnętrznie, a nie na za zasadach outsourcingu.

Bardzo często pracownicy działu HR & HRM są ograniczeni ze względu na zaangażowanie emocjonalne, ogląd jedynie problemów własnej firmy, są poddawani także licznym naciskom ze strony przełożonych i pracowników.

Audyt psychologiczny przedsiębiorstwa jest intensywną formą zgłębienia problemów we wszystkich jego wymiarach: kompetencji, motywacji, mocnych i słabych stron, zespołu.

Pierwsza część audytu bazująca na jasnych zasadach i zaufaniu kończy się raportem feedback’owym. Raport w zależności od preferencji tworzony jest indywidualnie, dla grup pracowniczych, zarządu lub zbiorczo. Dzięki niemu odbiorcy mogą przemyśleć treść, ustosunkować się i przygotować do procesu zmiany.